Sebastian Craciun

Sebastian Craciun

miercuri, 16 noiembrie 2011

Concursul Drumul spre celebritate editia a III a - REGULAMENT


Radio Romania Cultural, ExcesMusic şi
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti

Organizează:

Concursul
"Drumul spre celebritate"

Ediţia a III a – emisiune cu public

21 ianuarie – 26 mai 2012

Regulament
Prezentare:

În perioada 21 ianuarie – 26 mai 2011 în organizarea Radio Romania Cultural, a Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti şi a ExcesMusic vor avea loc la Palatul Mogoşoaia 11 spectacole - concurs care au următoarele obiective:

- promovarea tinerilor muzicieni talentaţi
- crearea şi educarea unui nou public de muzică clasică
- introducerea tinerilor spectatori în lumea artei sunetelor, precum şi, prin vizitarea ghidată (ulterioară concertului) a Palatului Mogoşoaia, conştientizarea valorilor naţionale.

Fiecare ediţie va fi dedicată unui instrument sau unui grup de instrumente.

În fiecare ediţie, împreună cu producătorul, care este şi prezentator, va fi invitat un maestru al instrumentului căruia îi este dedicat spectacolul respectiv. Aceasta va interacţiona cu publicul, va răspune întrebărilor din public, se va referi la instrumentul respectiv, la evoluţiile tinerilor muzicieni, la creatorii ale căror opere le vom asculta, iar la final va susţine un micro recital ( maxim 10 minute).

Spectacolele vor avea loc sâmbăta dimineaţă de la ora 11,00 la 13,00, iar de la 13,00 la 14,00 tinerii spectatori vor beneficia de o vizită ghidată a Palatului.

Toate spectacolele vor fi înregistrate integral de Societatea Română de Radiodifuziune, iar înregistrările fiecărui spectacol vor face obiectul a câte două emisiuni de câte 45 de minute difuzate de Radio Romania Cultural.

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Concursul Naţional “Drumul spre celebritate” ediţia a III a este deschis tinerilor muzicieni, născuţi după data de 1 ianuarie 1986, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 1996.
Nu se acordă nicio derogare de la această limită de vârstă.
Pâna la data de 10 decembrie 2011 (data poştei), candidaţii vor trimite următoarele documente :
• Copie după certificatul de naştere
• Copie după cartea de identitate
• Curriculum vitae
• o foaie completată cu programul definitiv, minutajul lucrărilor şi numele editurilor la care au apărut partiturile.

pe adresa:
Societatea Română de Radiodifuziune: str. Gen.Berthelot, nr.60 -64, sect.1 Bucuresti, Redacţia Muzicală, cam. 451 sau
E-mail : concursuldrumulsprecelebritate@gmail.com
cu menţiunea:
“Pentru Concursul Drumul spre celebritate”

Pe baza acestor documente, până la data de 17 decembrie 2011 (data poştei), organizatorii le vor trimite celor înscrişi contracte ferme pentru participarea la concurs şi pentru înregistrarea de către Societatea Română de Radiodifuziune a evoluţiilor lor în competiţie.
Contractele trebuiesc semnate până la data de 23 decembrie 2011 şi trimise prin poştă la adresa:
ExcesMusic
Localitate: Bucureşti
Adresa: str. Frumoasă, nr. 52, ap.18, sect.1, Bucureşti

De asemenea contractele semnate pot fi trimise prin fax: 0213031685 sau scanate pe adresa de e-mail: concursuldrumulsprecelebritate@gmail.com
• Semnarea contractelor obligă fiecare candidat să accepte prevederile actualului regulament.
• Candidatul trebuie să fie liber de orice obligaţii în timpul desfăşurării concursului.
• Nu există taxă de participare, dar în cadrul contractelor va fi prevăzută o penalitate de 600 ron, care va fi plătită organizatorilor în cazul în care candidatul semnatar al contractului nu va participa la concurs.
• Prezentul regulament poate suferi modificări datorate terţilor, neasumate de organizatori.
II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

• Costurile de transport, cazare şi cheltuielile pentru masă vor fi suportate de candidat
• Toate etapele concursului vor avea un invitat special, care va relaţiona cu publicul, va comenta evoluţiile concurenţilor şi la final va cânta.
• Toate etapele se vor desfăşura în la Palatul Mogoşoaia după următorul program:

Ianuarie
1. Vioara. Invitat Florin Croitoru - 21 ianuarie 2012, ora 11,00

Februarie
2. Chitara. Invitat prof. Costin Soare – 18 februarie 2012, ora 11,00
3. Instrumente de suflat de lemn (flaut, oboi, clarinet, fagot, corn englez). Invitat Viorel Muşat – solist instrumentist al Orchestrei Naţionale Radio - 25 februarie 2012 - ora 11,00

Martie
4. Instrumente corzi grave (violă, violoncel, contrabas) şi harpă. Invitat violistul Ştefan Gheorghiu – 3 martie 2012, ora 11,00.
5.Canto – Invitat basul Pompeiu Hărăşteanu – solist al Operei Naţionale
Bucureşti – 10 martie 2012, ora 11,00.
6. Formaţii camerale fără pian (duo, trio, cvartet). Invitat conf. univ. dr. Ladislau Csendes - de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti - 17 martie 2012, ora 11,00.
7. Pianul. Invitat pianistul Horia Mihail– 24 martie 2012, ora 11,00.

8. Instrumente de percuţie melodice. Invitat Alexandru Anastasiu - solist instrumentist al Orchestrei Naţionale Radio– 31 martie 2012, ora 11,00.

Aprilie

9. Formaţii camerale cu pian – Invitată conf. univ. dr. Verona Maier – 4 aprilie 2012, ora 11,00.
10.Formaţii de jazz – Invitat Mircea Tiberian - 6 aprilie 2012, ora 11,00.
11. Finala – 26 mai 2012, ora 11. Juriul profesionist va decite care este ierarhia finală a tinerilor instrumentişti care au participat la această serie de spectacole-concurs.

Câştigătorul fiecărei etape va fi anunţat imediat după terminarea evoluţiilor tuturor candidaţilor acelei etape.
În finală vor participa câştigătorii fiecărei etape.

III. Jurizarea

Vor fi două componente ale jurizării: a publicului şi a specialiştilor.
În vederea realizarii celor 11 spectacole sunt realizate contracte cu şcoli şi licee din Bucureşti, prin care vor fi prezenţi la fiecare concert aproximativ 100 de tineri spectatori care vor vota artistul preferat. 10 spectacole vor fi interactive: fiecare spectator va primi la intrarea în sală un formular pe care va bifa numele tânărului muzician sau al formatiei care i-a plăcut cel mai mult.
Un juriu format din specialişti - reprezentanţi ai Redacţiei Muzicale Radio, ai Uniuni de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, ai Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti şi ai partenerului ExcesMusic, vor avea un număr egal de voturi cu numărul spectatorilor cu drept de vot de la fiecare etapă. Fiecare dintre cei trei membrii ai juriului fiecărei etape va putea acorda o treime din punctele care revin juriului de specialitate.
( Exemplu: daca în sală sunt 99 de spectatori cu drept de vot, fiecare dintre cei trei membrii ai juriului vor avea la dispoziţie 33 de puncte pe care le va acorda candidaţilor în funcţie de evoluţia acestora în concurs)
Voturile publicului, transformate în puncte se vor aduna cu punctele juriului. Candidatul care va obţine cel mai mare număr de puncte de la public + juriu se va califica în finală.
Invitatul special al fiecărei etape nu va participa efectiv la procesul de jurizare, dar în caz de egalitatei: decizia invitatului special este hotărâtoare.
Sistemul de jurizare se va schimba la finala din 26 mai. Va exista numai un juriu de specialitate alcătuit din:

D-na Oltea Şeban Pârâu – Redactor Şef Radio Romania Cultural
D-na Liliana Staicu – Director artistic al Formaţiilor Muzicale Radio
Dl. Gabriel Marica – Redactor Şef Redacţia Muzicală Radio
Dna Doina Mândru– Director al Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti
Dl. Florin Croitoru
Dl. Sebastian Gheorghiu – Director al ExcesMusic

În finală vor intra 10 candidaţi (solişti sau ansambluri), câştigători ai etapelor.

Fiecare membru al juriului va acorda concurenţilor, în funcţie de clasamentul propriu puncte de la 5 la 50, iar aceste puncte însumate vor decide ierarhia finală.
(Exemplu: Fiecare membru al juriului va alcătui un clasament propriu: Locul I – 50p, locul 2 – 45 p, locul 3 – 40p …..locul 10 – 5p)

Ceremonia decernării premiilor va avea loc după terminarea evoluţiilor celor 10 finalişti – 26 mai 2012.

IV. PROBELE CONCURSULUI

• În cele 10 etape dedicate unui instrument sau unui grup de instrumente concurenţii vor prezenta un program la alegere care nu poate depăşi 10 - 12 minute.
• Se acceptă miniaturi, studii, sonate sau părţi de sonată, trio-uri sau părţi de trio-uri, cvartete sau părţi de cvartete.
• Programul va fi interpretat integral fără partituri (cu excepţia formaţilor camerale), neîndeplinirea acestei condiţii va duce la descalificarea concurentului respectiv.
• Nu se acceptă lucrări sau părţi de lucrări concertante.
• Programul prezentat de candidat la înscrierea în concurs ramâne definitiv si nu poate fi modificat.
• Fiecare candidat îsi stabileste ordinea de prezentare a lucrarilor.
• Concurenţii care acced în finală vor interpreta un program diferit de cel prezentat în cadrul etapei în care au evoluat şi vor anunţa organizatorilor programul ales pentru finală în termen de 3 zile de la câştigarea etapei.
• Rezultatele fiecarei etape vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului imediat după terminarea evoluţiilor candidaţilor şi după deliberarea juriului şi a publicului.
• Pentru evoluţia din cadrul fiecărei etape şi din finală, organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor, un pianist acompaniator.
• Candidaţii care sunt însoţiţi de un pianist acompaniator propriu, vor specifica la înscriere, numele, numărul de telefon şi adresa exactă ale acestuia.
• Organizatorii nu vor suporta onorariu, chelutielile de cazare, transport şi masa pentru un pianist acompaniator ales de candidaţi.

V. PREMII

Juriul decide premiile care se vor acorda în finala concursului.
Premiile sunt indivizibile.
Valoarea premiilor la Concursul Naţional “Drumul spre celebritate” ediţia 2012 este:

Premiul I – Marele Premiu al Concursului Naţional “Drumul spre celebritate”
• 500 Euro
• Recital în cadrul festivalului “Mogosoaia ClassicFest” – editia 2013 – Palatul Mogoşoaia
• Recital în Stagiunea “Sunetul muzicii” - ediţia 2012 – Castelul Peleş.
• Concert cu Orchestra de Cameră Radio – stagiunea 2012 – 2013.
• Înregistrări speciale la Radio România.

Premiul II
• 300 Euro
• Recital în cadrul festivalului “Mogosoaia ClassicFest” – editia 2013 – Palatul Mogoşoaia
• Recital în stagiunea “Sunetul muzicii” - ediţia 2012 – Castelul Peleş
• Concert cu Orchestra de Cameră Radio – stagiunea 2012 – 2013.
• Înregistrări speciale la Radio România.

Premiul III
• 200 Euro
• Recital în cadrul festivalului “Mogosoaia ClassicFest” – editia 2013 – Palatul Mogoşoaia
• Recital în stagiunea “Sunetul muzicii” - ediţia 2012 – Castelul Peleş
• Concert cu Orchestra de Cameră Radio – stagiunea 2012 – 2013.
• Înregistrări speciale la Radio România.

Violonistul Florin Croitoru va oferi un premiu special în valoare de 500 de euro.
Premiile pot fi cumulate.

De asemenea se vor acorda premii în obiecte promoţionale, cărţi, albume de artă, CD-uri, câştigătorilor fiecărei etape.

Se vor acorda: diplome de participare tuturor candidaţilor care vor evolua în cadrul concursului, diplome finaliştilor şi câştigătorilor premiilor din finala Concursului „Drumul spre celebritate”.

Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a fotografia, înregistra audio şi video şi de a difuza ulterior toate interpretările din cadrul etapelor Concursului, inclusiv concertul final. În această situaţie, candidaţii nu beneficiază de onorarii.

Co-Producători:
Radio Romania Cultural
ExcesMusic
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti

Parteneri :
• Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, prin Programul “Oportunităţi la tine acasă”

Parteneri media:
Radio România Muzical
TVR Cultural
Şapte seri
Port.ro
Senso TV
OnlineGallery.ro
Art Act Magazine
Liternet.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu